Ordering from Germany? E-mail [email protected] for additional shipping options!

Uncle Chiefs

Uncle Chief's Clothing – Your Color, Your Culture

0
Your Cart
0

privacy policy

You can find our privacy policy below. If you have any questions related to the privacy policy please contact us through the contact form found here.


Unlce Chiefs, gevestigd aan Berenstraat 35, 4651 DM Steenbergen,
Nederland (NL), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Uncle Chiefs
Berenstraat 35
4651 DM Steenbergen
Nederland

Sikhanyisiwe Ngwenya is de Functionaris Gegevensbescherming van Uncle Chiefs. Hij/zij is te bereiken via [email protected] of https://unclechiefs.com/contact/

Kvk-nr: 80317502
BTW-nr: NL003421457B95

Persoonsgegevens die wij verwerken
Unlce Chiefs verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Unlce Chiefs verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Uncle Chiefs analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Uncle Chiefs verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Uncle Chiefs neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Uncle Chiefs) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Unlce Chiefs bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam > Tot uiterlijk 24 maanden na beëindigen overeenkomst en/of afname product(en), dienst(en) en/of services bij Uncle Chiefs
 • Geslacht > Tot uiterlijk 24 maanden na beëindigen overeenkomst en/of afname product(en), dienst(en) en/of services bij Uncle Chiefs
 • Adresgegevens > Tot uiterlijk 24 maanden na beëindigen overeenkomst en/of afname product(en), dienst(en) en/of services bij Uncle Chiefs
 • Telefoonnummer > Tot uiterlijk 24 maanden na beëindigen overeenkomst en/of afname product(en), dienst(en) en/of services bij Uncle Chiefs
 • E-mailadres > Tot uiterlijk 24 maanden na beëindigen overeenkomst en/of afname product(en), dienst(en) en/of services bij Uncle Chiefs
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch > Tot uiterlijk 24 maanden na beëindigen overeenkomst en/of afname product(en), dienst(en) en/of services bij Uncle Chiefs
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website > Tot uiterlijk 24 maanden na beëindigen overeenkomst en/of afname product(en), dienst(en) en/of services bij Uncle Chiefs
 • Bankrekeningnummer > Tot uiterlijk 24 maanden na beëindigen overeenkomst en/of afname product(en), dienst(en) en/of services bij Uncle Chiefs

Delen van persoonsgegevens met derden
Unlce Chiefs verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Unlce Chiefs gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Unlce Chiefs gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Daarnaast worden cookies verzameld om het voor Uncle Chiefs inzichtelijk te maken hoe de website/webshop het doet (statistieken).

Het overzicht van de geplaatste cookies vindt je in het cookiebeleid, hier kun je eveneens je voorkeuren aanpassen: https://unclechiefs.com/legal/cookie-policy/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Unlce Chief’s en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Unlce Chiefs wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Unlce Chiefs neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

Uncle Chiefs heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Twee-factor-authenticatie (2FA) voor beheerders; zo kan een kwaadwillend persoon met een gelekt wachtwoord niet inloggen.
 • Monitoring van de digitale omgeving van UncleChiefs (WordPress) op verdachte activiteiten.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DNSSEC, dit voorziet de DNS records van een digitale handtekening, zodat jij kan controleren of de terugkoppeling authentiek is. “Spoofing” en “cache-poisoning” zijn zo niet meer mogelijk.
Free shipping box icon

FREE SHIPPING

Free shipping for any order above €50,-

WORRY-FREE REFUNDS

Your satisfaction is our satisfaction

Uncle Chiefs Secure Payments Icon

SECURE PAYMENTS

Secure checkout with iDeal and all credit cards